Disclaimer

Assurantiekantoor Capellewoud - domein: capellewoud.nl

Gebruik van deze website
Het zich toegang verschaffen tot en het gebruik maken van deze website, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze website afgebeelde gegevens, zoals maar niet beperkt tot teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van, in licentie bij of gedeponeerd door assurantiekantoor Capellewoud. Zij worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Ondanks het feit dat assurantiekantoor Capellewoud de uiterste zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan assurantiekantoor Capellewoud niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. assurantiekantoor Capellewoud streeft ernaar dat de informatie op deze website correct is.

Assurantiekantoor Capellewoud is echter niet aansprakelijk en biedt geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van de website en evenmin voor de gevolgen van het niet kunnen, beschadigd, verkeerd of niet tijdig ontvangen of verzenden van gegevens online. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade of defecten, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van haar website zouden kunnen ontstaan. Voor de inhoud van websites die niet door assurantiekantoor Capellewoud worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar onze website aanvaardt assurantiekantoor Capellewoud geen enkele aansprakelijkheid. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.

Virussen
Assurantiekantoor Capellewoud garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Wijzigingen
Assurantiekantoor Capellewoud behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Uw premie berekenen

Bereken zelf eenvoudig en snel wat uw verzekering kost aan de hand van uw opgegeven situatie. Wij kunnen u volledig advies geven en uw vragen beantwoorden over elke verzekering en situatie. U kunt ons bellen op nr. 0228-312269.

Handige downloads

Handige bestanden vind je bij de downloads. Mochten er nog vragen zijn, dan kan je ons bellen op nr. 0228-312269.

Neem contact op

Heeft u een vraag of opmerking waarbij wij u van dienst kunnen zijn? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.

U kunt ons ook direct een e-mail sturen.
Telefoonnummer: 0228-312269