Aansprakelijkheidsverzekeringen

1 van de meest belangrijkste verzekeringen

Bedrijfsaansprakelijkheid
Bij het uitoefenen van je bedrijf kunnen fouten worden gemaakt met schadelijke gevolgen voor bijvoorbeeld werknemers, je klanten of anderen waarvoor je aansprakelijk gesteld kunt worden. Wanneer je als ondernemer aansprakelijk gesteld wordt voor materiële en/of letselschade, kan dit aanzienlijke financiële consequenties hebben.

De verzekering dient o.a. dekking te bieden voor aan derden toegebrachte schade door je werknemers, productiemiddelen, producten, verleende diensten, (bedrijfs)gebouwen en milieuvervuiling die het gevolg is van een plotseling optredende gebeurtenis. Voor een onderneming in de agrarische sector moet je natuurlijk ook schade veroorzaakt door dieren meeverzekeren.

Neem contact met ons op voor een afspraak.

 

Beroepsaansprakelijkheid
Oefen je een zelfstandig beroep uit, dan is het verstandig het aansprakelijkheidsrisico ten gevolge van beroepsfouten ten opzichte van je cliënten, opdrachtgevers dan wel andere derden te verzekeren.

Een beroepsfout, ontstaan door een vergissing, onachtzaamheid of onjuist advies, die uitsluitend vermogensschade tot gevolg heeft (dus zonder beschadiging van een zaak of letsel van personen) is onder de normale bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet gedekt. De verzekering geeft ook recht op juridische bijstand bij het verweren tegen al dan niet terechte aanspraken van derden.

Neem contact met ons op voor een afspraak.

Meer weten of heeft u een vraag?
Bel ons nummer: 0228-312269

Wij helpen u graag verder.
Capellewoud service en contact